Team som jobber med digitale løsninger, på arrangement i Loen

Bli med på laget og skap fremtidsrettede digitale løsninger i samfunnet

Av Dagfinn Fidje Bjørlo

Det er givende å omsette regjeringens digitaliseringsstrategi til virkelighet fordi den påvirker folks liv positivt. Er du nysgjerrig på hvordan du kan bidra til fremtidens løsninger? 

En jobb i PROMIS kan være ditt neste riktige steg i karrieren. Du vil sammen med kundene vår kunne finne løsninger på viktige utfordringer som:

  • Hvordan kan vi trygge nye næringsdrivende?
  • Hvordan kan vi støtte innbyggerne våre etter fødsel?
  • Hvordan kan vi hjelpe etterlatte med oppgjør etter dødsfall?
  • Hvordan kan vi….. ?

 

Bred oppdragsportefølje kan gi din vei inn i PROMIS

Det skjer mye spennende i både offentlig og privat sektor, og PROMIS har en bred oppdragsportefølje med mange ulike oppdrag. I PROMIS kan du mellom annet jobbe:

  • med et overordnet perspektiv med fokus på kvalitetssikring i store program underlagt KS1 og KS2.
  • med eierstyring på program- og prosjektnivå.
  • som prosjektleder i enkelte prosjekter.
  • som prosessdriver, funksjonelt ansvarlig og løsningsarkitekt i enkelte oppdrag.

Variasjonen i oppdragsporteføljen betyr at PROMIS er potensielt godt hjem for deg, meg og våre kollegaer.

 

Min vei inn i PROMIS Portrettbilde av Dagfinn Fidje Bjørlo

Jungeltelegrafen om PROMIS’ nådde mine ører og fanget min interesse etter 15 år med arbeid for multinasjonale selskaper gjennom Accenture og JP Morgan. PROMIS fremsto som et eksotisk ytterpunkt fra min nåsituasjon, med sin samling av erfarne IT-rådgivere i et norsk selskap med et stort og solid fotavtrykk i offentlig sektor. Jeg tok kontakt med bekjente i selskapet og fant fort en god tone med kollegiet, og jeg ble imponert over måten de driftet selskapet på. I dag kan jeg se tilbake på den gode velkomsten, den lykkelige integreringen med kollegiet og erkjenne at 4 år har gått fort. Selskapet er fortsatt driftet godt, også gjennom pandemien, og pensjonstilværelsen sees på som den riktige veien ut av selskapet, når den tid kommer om mange år. Jeg synes det er kult å jobbe med en gjeng fagnerder, som elsker å jobbe med digitalisering, samtidig som man er ekstremt bevisst på verdiskaping og god risikostyring. 

 

PROMIS: av de ansatte, for de ansatte

PROMIS er et godt driftet selskap eid av de ansatte, så de ansatte har en ekstra egeninteresse av at selskapet utvikler seg i positiv retning. Det er viktig at du som ansatt, er en pådriver for hvordan selskapet skal utvikle seg videre gjennom interne prosjekter, deltakelse ledergruppen og medlem i styrearbeid. Og det er stor frihet i hvordan dette arbeidet skal gjøres. 

 

Er PROMIS ditt neste steg i karrieren?

Er dette noe som du også er interessert i? Send meg gjerne en mail.