Hva gjør en smidig coach?

Smidig prosjektgjennomføring har blitt standarden hos de fleste, og flere organisasjoner etterlyser veiledning for å innføre metodikken på en måte som virker for dem. PROMIS har flere smidige coacher i stallen:  de hjelper våre kunder med å få så mye verdi som mulig ut av sin smidige hverdag. Ida er en av dem, og hun deler her sine erfaringer og tips.

Tegning av et smidig team med en smidig coach

Ida forklarer at en smidig coach inngår i et smidig team – eller organisasjonen, for å hjelpe dem å jobbe mer smidig. Det vil si:

  • Jobbe myndiggjort og selvstendig
  • Lage et produkt (en app, en webløsning…) med høy kost/nytte-effekt
  • Ivareta forretningskompetansen og prioritere det viktigste

Utfordringer

«En utfordring i mitt siste oppdrag har vært å balansere kompetansebygging med direkte coaching», forteller Ida. Hun valgte å kjøre en åpen kursserie for alle ansatte. «Det har tatt tid», sier hun, «men det har ført til at hele organisasjonen har nå et grunnivå av kompetanse på smidig på tvers». Det var en nødvendig forutsetning for coaching videre.

Ida nevner andre utfordringer knyttet til rammebetingelser hos kunden, før hun legger til:
«Den største utfordringen ligger i å kunne hjelpe produkteierene. Jeg selv har vært produkteier og vet hvor vanskelig jobb det er. En god produkteier gjør det veldig mye for hvordan hele teamet kan benytte sin kompetanse. Han eller hun må forstå rollen – og samarbeidet og samspillet med de andre rollene i teamet.

Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt en coach da jeg var produkteier sist, jeg er helt sikker på at resultatet ville blitt langt bedre enn det ble!

Innspill om metode, eller gode diskusjon om «hvordan lage en god brukerhistorie» er eksempler hvordan en smidig coach kan gi mye verdi for en produkteier.

Det morsomme

Ida får motivasjon av å se at personene hun coacher – særlig ledere og produktledere – føler seg reelt hjulpet av coachingen hennes. «Det er ofte lite som skal til», sier hun, og trekker frem et klassisk eksempel: teamet har et stå-opp-møte der alle «avrapporterer» hva man har gjort (eller verre: ikke har noe slikt møte). «Å oppleve at teamet får til et stå-opp-møte der man på kort tid spiller ball, finner ut hvem man skal jobbe sammen med i dag og får hjelp til å løse problemer – det er noe av det aller morsomste som finnes!» utbryter en entusiastisk Ida.

Det er ofte lite som skal til!

Men Ida har gjennom karrieren støttet seg på problemstillinger som er vanskelige å løse gjennom coaching eller kompetanse alene. Det er ikke lett å jobbe smidig innenfor vise rammebetingelser – som en budsjettmodell der man forplikter seg til å lage et produkt over et år før det skal lages!

Til slutt – et tips?

Til deg som har et smidig team og gjerne vil gjøre noe for å bli bedre: Se på stå-opp-møtet! Det er veldig ofte en super måte å finne ut både om man faktisk har et team, hvor myndiggjort det er, om det er rigget med de rette folka og en masse annet. Er det alt for mange med i stå-opp-møtet? Da er det bare å begynne å grave – i hvorfor de er der og hva som ikke fungerer.