PROMIS styrker laget

arkitektur_gruppebilde

Ny arkitektursatsing 

 

I løpet av høsten 2019 ansatte PROMIS fire solide arkitekturprofiler. PROMIS utvider dermed tjenestene sine og tilbyr nå rådgivende bistand innen teknologiledelse og arkitektur. 

 

Fire erfarne forretningsteknologer og arkitekter vil sammen med PROMIS´ etablerte fagkompetanse innen digital prosjektledelse, tilby tjenester for å øke våre kunders gjennomføringsevne og kapasitet/potensial til å navigere i det digitale landskapet. 

 

PROMIS leder mange strategisk viktige digitaliseringsprosjekter, og vi ser at mange av våre kunder er midt i en omfattende digital omstilling. Med PROMIS’ arkitektursatsning vil vi tilby en helhetlig tilnærming til digitalisering med fokus på å utnytte innovasjonsmuligheter, lage brukertilpassede tjenester, holde orden i eget hus og det å etablere, eie og forvalte systemer i samspillet mellom forretning og IKT.

 

Les mer her..

 

Software 2020

datadeling

 

Lær om datadeling i praksis

 

Vår egen David Skogan og programleder i Altinn Vidar Holmane holder spennende innlegg på Software 2020 om ny løsning for tjenesteutvikling. Løsningen gjør det lettere for virksomheter å dele data og bygge sammenhengende tjenester. Sett av 13. februar 2020 kl. 1330 for å høre mer om datadeling i praksis.

For mer informasjon og påmelding se:

https://event.dnd.no/software/program-2020/

Prosci-sertifisering

Portrett av kvinne med lyst hår

 

Change we can believe in 

 

Change we can belive in, sa Obama da han vant presidentvalget i 2008. Nå har halve PROMIS sertifisert seg som endringsledere i Prosci Change Management Program og ADKAR-modellen.

 

Metodikken er basert på over 20 års forskning og utprøving. Vi må ta endringsarbeidet på alvor. Ikke bare la det stå som et punkt på kritisk suksessfaktor-lista til IT-prosjektet. Gjennom 3 intensive dager har PROMIS drillet ned i og testet ut ulike deler av prosessrammeverket til Prosci. Vi kan forberede endringsarbeidet gjennom blant annet å gjøre modenhetsanalyser og etablere en god strategi. Vi har lært hvordan vi kan identifisere sponsorer og bygge sterke sponsorkoalisjoner. Vi har tilgang på maler og verktøy for å lage nødvendige planer i endringsarbeidet, bl.a. plan for å håndtere ulike typer motstand i endringsprosessen. Vi har lært teknikker rundt hvordan vi kan gjennomføre endringsarbeidet, måle underveis og sikre at endringene varer. Og - ikke minst - vi lærte om de 5 fasene av individets endringsprosess ADKAR. Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement

 

- Dette var et nyttig og interessant kurs. Et godt teoretisk rammeverk satt i et praktisk system. Jeg likte spesielt modulene som dreide seg om viktigheten av aktive og synlige sponsorer og systematisering av arbeidet med motstand, sier Kristin, nyansatt i PROMIS som ofte jobber med endringsledelse i sine oppdrag

 

- Rammeverket er forskningsbasert og det fint å se at det man erfarer ute i prosjekter, også stemmer overens med PROSCIs funn. Videre er rammeverket skalerbart ut i fra graden av endring og at en endring påvirker ulike deler av organisasjonen ulikt. Her var det mye nyttig, som kan tas i bruk i prosjektet jeg jobber isier Trine, som jobber i prosjekt med innføring av nye arbeidsprosesser.

 

Obamas presidentkampanje er blitt et skoleeksempel på hvordan man kan etablere awareness rundt behovet for endring. Obama og hans team benyttet sosiale medier for å nå ut til flest mulig. Men, den avgjørende faktoren i et presidentvalg er desire - det personlige valget hver enkelt gjør for å bli med på en endring. Det var Obama selv som skapte desire, gjennom sine unike  kommunikasjonsevner. Får du en Obama med til å fronte endringsprosjektet ditt, er mye gjort.

 

Ta kontakt med PROMIS dersom du vil høre mer om våre tjenester knyttet til endringsledelse. Vi kan bistå med å planlegge, gjennomføre, måle og sikre endringsarbeidet. Vi kan bistå gjennom hele prosessen eller deler av den.

 

 

 

 

Takk til kursledere fra Stretch som på ypperlig vis loset oss gjennom dette kurset.

 

Kristin vil jobbe i PROMIS - hils på henne!

Portrett av kvinne med lyst hår

Trigges av kunnskap, lidenskap og kreativitet 

Kristin har 25 års fartstid i konsulentbransjen, med erfaring fra ISI, marchFIRST, Objectware, eget firma og hun har vært gjesteforeleser på BI. Etter mange år på egenhånd er hun nå klar for et eget fagmiljø og utvikling av attraktive tjenester sammen med andre.

- Jeg har hele tiden fulgt PROMIS og vært imponert over hva Jørgen og Co har fått til. PROMIS har tiltrukket seg mange dyktige konsulenter. Nå vil jeg gjerne være med på laget.

Sivilingeniør, gründer og gjesteforeleser  

Kristin er sivilingeniør i data fra NTNU med spesialisering i informasjonssystemer. Hun startet  karrieren i ISI, og hun gikk deretter videre inn i internettbransjen. Sammen med folk fra reklamebransjen, kommunikasjon og design, var hun med på å starte marchFIRSTs kontor i Norge.

- Her opplevde jeg dotcom-perioden på nært hold, og det var en spennende periode med høyt tempo, kreativitet og fremoverlente, innovative prosjekter. Deretter gikk jeg til Objectware, og det var her jeg ble kjent med PROMIS. I Objectware bygget jeg opp rådgivningsavdelingen Digital forretningsutvikling. I 2010 startet jeg for meg selv, og har drevet egen business frem til nå. Fra 1996 til 2010 jobbet jeg også som gjesteforeleser på BI, og jeg har hatt styreverv i et innovativt brønnteknologiselskap og i Norsk Regnesentral. 

Balansekunsten innen digitalisering

I PROMIS skal Kristin bidra til å utvikle tjenester innen rådgivning og arkitektur. 

- Digitalisering diskuteres i ledelsen i alle virksomheter, og vi ser at digitaliseringen krever omstilling langs ulike dimensjoner. Den digitale transformasjonen må ledes, organiseres, måles og realiseres. Tempo og handlekraft, smidighet og innovasjon, kontinuerlig utvikling av nye digitale tjenester er viktige faktorer.  Samtidig skal man ivareta en helhet og sikre fortsatt drift av mange eksisterende IT-løsninger. For større virksomheter er dette en krevende balansekunst. 

Kristin synes det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og brukere. Hun liker å bidra til å bygge både den forretningsmessige og tekniske grunnmuren, slik at man kontinuerlig kan utvikle digitale tjenester som både har livets rett og som brukerne evner å benytte seg av. 

- Som tidligere aktiv sjakkspiller er jeg fascinert av at tilsynelatende små ubetydelige bondetrekk kan ha svært store konsekvenser noen trekk senere. Man må ha kontroll på helheten, kunne se muligheter og alternativer, og klare å regne seg fremover langs ulike varianter. Både strategiske og taktiske evner kommer godt med. Det er krevende og utfordrende, og jeg liker det.

Et viktig samarbeid

Kristin gleder seg til å følge prosjektlederrollen fremover. Hun mener at samarbeidet mellom arkitekt og prosjektleder er viktig, og at arkitekter kan ha både en sentral utøvende rolle i et prosjekt, men også være en viktig premissgiver.

- Nå snakker «alle» om at for å lykkes med digitalisering må vi endre leveransemodellen fra prosjekt til kontinuerlig produktutvikling. Konsulentbransjen, inklusiv PROMIS, har i mange år levd godt av prosjektet som leveransemodell. Konsulentselskaper løser denne endringen ved å tilby såkalt prosjektbasert produktutvikling. Det er åpenbart mange prosjekter der ute fremdeles. Likevel tenker jeg at PROMIS må finne sin rolle også i produktutvikling dersom dette fester seg som den mest suksessfulle leveransemodellen innen digitalisering. Å jobbe med f.eks mål, gevinster, teamutvikling og ledelse er felles ved begge leveransemodellene. 

Motiveres av ny virksomhet og dyktige folk

På arbeidsplassen synes hun det er viktig med godt fagmiljø, fokus på kunnskapsutvikling, hyggelige og dyktige kollegaer, delingskultur, respekt på tvers, mulighet til å påvirke, visjoner og felles ønske om å nå målene sammen.

- Som konsulent motiveres jeg av å komme inn i en ny virksomhet, lære den å kjenne samt jobbe sammen med dyktige folk som representerer andre fagområder enn meg selv- kunnskap, lidenskap og kreativitet trigger meg. Som teknolog er jeg brennende opptatt av å formidle de fantastiske mulighetene teknologien gir oss, forme en strategi og videre designe organisasjon, prosess og produkt slik at muligheter kan realiseres. Som leder motiveres jeg av å sette visjon og mål, og å nå målene sammen med teamet.

Sør-Europa, kunst og kultur

På fritiden liker Kristin både det enkle hyttelivet og storbylivet. 

- Jeg har en ekstra forkjærlighet for Italia, og fjellet er en stor lidenskap. En gang i året reiser jeg ut i verden og går skirenn, blant høydepunktene er Svalbard skimaraton og måneskinnsrennet i Seiser Alm. Kunst og kultur, mat og vin er også viktig for meg - i tillegg til familie og venner, som utgjør selve grunnmuren.

Kom og voks med oss!

 

- Som nyansatt får vi være med og sette kursen for selskapet fremover 

Når man vokser, trenger man tilskudd av friske hoder og ferske talenter. PROMIS er inne i en vekstfase, og det har resultert i at 2019 har vært et år med mange nye og unge ansikter i korridorene. 

Julie-Marie Foss Blakstad og Elin Margrethe Bruland Haug er to av nykommerne i 2019, og det var det faglige fokuset, den flate strukturen og det inkluderende miljøet i PROMIS som appellerte til dem. Både Julie-Marie og Elin har opplevd en bedrift som tar godt vare på de ansatte, og der miljøet er inkluderende og uhøytidelig. Julie-Marie, som har vært konsulent i ni år, brenner for prosjektledelse og utvikling av løsninger som kan bidra til samfunnsnytte. 

- Jeg trives veldig godt, både med oppdraget mitt og de faglige og sosiale rammene. Fagmiljøet er solid med mye erfaring innenfor prosjekt og IT. Samtidig er PROMIS opptatt av veien videre og hvordan vi som selskap kan fortsette å bidra til digitalisering og samfunnsnytte. Jeg setter pris på at faglige diskusjoner er lett tilgjengelige, og tiden går alltid (for) fort i disse sammenhengene, sier Julie-Marie. 

Raust, faglig og sosialt

Elin har tidligere jobbet som konsulent i større selskaper, og hun har også nylig erfaring fra det offentlige. Etter noen år i forvaltningen var tiden nå inne for å vende tilbake til konsulentrollen. Det ble et naturlig valg å starte i PROMIS.

- Det er helt annerledes å jobbe i et lite selskap som PROMIS, og det er overraskende enkelt og lite byråkratisk her. Det var rett og slett riktig for meg nå, sier Elin.

PROMIS legger stor vekt på et godt miljø, både faglig og sosialt. En av høstens store høydepunkter var firmaturen til Lofoten.

- I september var PROMIS på tur til Svolvær i Lofoten. Det var en fin opplevelse med mye godt faglig innhold og mye frisk luft. Som nyansatt før sommeren var det ikke minst en god mulighet til å bli kjent med kolleger både i faglig og mer uformell setting. Høydepunktet var RIB-tur og havørnsafari, sier Julie-Marie.

Inkluderende, ungt og erfarent miljø på en gang

PROMIS er i vekst, og ruster seg for fremtiden og de kravene som bransjen stiller. For å styrke både intern kompetanse og ekstern konkurranseevne, har det vært et aktivt valg å rekruttere unge, talentfulle konsulenter for å komplettere kompetansen i selskapet. Dette har vært svært vellykket, og har bidratt betydelig til den positive utviklingen PROMIS er inne i. De nyankomne tas naturlig med i utviklingen av selskapet. Elin bidrar i arbeidet med PROMIS´ strategi, og synes det er motiverende at nye medarbeidere får være med og påvirke videre retning. 

- Det er spennende at vi vokser, og det er ekstra spennende å få være med på å sette kursen for selskapet fremover. Det gjør at vi som er nyansatte føler oss både inkludert og velkomne, sier Elin. 

Når det gjelder fag, synes begge at nivået er høyt og at spennende temaer tas opp. 

- Jeg liker at det varierer fra gruppearbeid og diskusjoner rundt regjeringens digitaliseringsstrategi, til spørsmål innen "teknofilosofi", endringsledelse og arkitektur. Faglig påfyll i hverdagen har stor verdi som jeg tar med meg tilbake til oppdraget, sier Julie-Marie.

 PROMIS fortsetter veksten i 2020. Vil du være med på laget? Les mer om karrieremuligheter i PROMIS og våre bransjeledende betingelser her