Kvinner i PROMIS- hils på Inger Røst

Portrett av kvinne med lyst hår

 

Inger valgte PROMIS, og fikk en arbeidsplass med balanse, likeverd og muligheter

Faglig utvikling står sterkt i PROMIS, noe som bidrar til et dynamisk miljø med mulighet for spennende prosjektoppdrag. Ikke rart Inger Røst trives så godt med det fleksible og utviklende miljøet. Som kvalitetssikrer får hun muligheten til å ta del i mange prosjekter med stor betydning for samfunnet. 

- Inntrykket mitt av PROMIS var en arbeidsplass med folk som er faglig dyktige og grunnleggende interesserte i å videreutvikle prosjektlederfaget. I tillegg virket alle veldig hyggelige, sier Inger Røst.

Da Inger startet i PROMIS for 10 år siden, hadde hun allerede truffet flere PROMIS-ansatte i prosjekter hun var på gjennom forrige arbeidsgiver. Inntrykket hun satt igjen med var veldig bra. Og etter mange år som prosjektleder på leverandørsiden fristet det med nye utfordringer.  Tiden var inne for å prøve seg på oppdrag for kundesiden. Nå ønsket hun å delta i forstudie- og forprosjektfaser, som ofte foregår i forkant av at utviklingsleverandørene involveres.

Frihet med egen arbeidshverdag

Inger roser en arbeidsplass med lite byråkrati og flat organisasjonsstruktur. Her har alle den samme muligheten til å påvirke retning og videreutvikling av selskapet. PROMIS er et 100 % ansatteid selskap, og alle de ansatte får mulighet til å være medeiere.

- Vi er nesten like mange kvinnelige ansatte som mannlige i PROMIS. Dette gir kjønnsbalanse, og en opplevelse av likeverd hvor alle har de samme mulighetene. Ansvar for egen arbeidshverdag bidrar til fleksibilitet og tilpasning av arbeidsdagene. Det er til god hjelp for å få hele tidskabalen til å gå opp, sier Inger.

 Sosial og faglig trivsel

Arbeidsdagen til de fleste konsulentene er hovedsakelig ute hos kunder. Likevel har PROMIS klart å skape et unikt miljø med et faglig og sosialt felleskap der alle bidrar. Gjennom internprosjekter jobber de i mindre grupper med ulike temaer hvor de utvikler tjenester og deler kompetanse. 

 - Faglig utvikling står sterkt i PROMIS, og lønnsmodellen vår ivaretar også timene til det arbeidet. Men sosial trivsel er også viktig, og rene sosiale samlinger sørger for at vi også har det hyggelig sammen uten å snakke fag. Vi arrangerer flere enkle sammenkomster i løpet av året, og både turer, teaterkvelder og sommerfest gjør at vi blir godt kjent med hverandre, selv om vi ikke jobber sammen daglig. 

 Alltid oppdatert på faget

Kurs og sertifiseringer er en viktig del av arbeidshverdagen i PROMIS. Konsulentene holder seg oppdatert for å sikre at de alltid har de sertifiseringene markedet ber om. Noen kurs gjennomføres individuelt, og andre tilrettelegges som et spesifikt opplegg for PROMIS med felles sertifisering.

- Jeg er heldig som fyller arbeidsdagene mine med flere kvalitetssikringsoppdrag som gir meg en unik mulighet til å ta del i mange store prosjekter. Erfaringene jeg får fra prosjektene jeg kvalitetssikrer sørger for at jeg holder meg faglig oppdatert. Disse erfaringene tar jeg med videre i jobben som både kvalitetssikrer og rådgiver for andre nye prosjekter.

- I tillegg til dette representerer jeg PROMIS som styremedlem i Dataforeningens faggruppe 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring). 3PS er medarrangør på konferanser som «Software 2020» og «Praktisk prosjektledelse», samt fagmøter med diverse temaer innen prosjekt- og programledelse.

Nytt samarbeid

Ingeniører uten grenser 

 

Vi i PROMIS er stolte av vårt nye partnerskap med Ingeniører uten grenser. De gjør en viktig jobb, og vi ser frem til godt samarbeid.

 

Les mer her..

 

PROMIS styrker laget

arkitektur_gruppebilde

Ny arkitektursatsing 

 

I løpet av høsten 2019 ansatte PROMIS fire solide arkitekturprofiler. PROMIS utvider dermed tjenestene sine og tilbyr nå rådgivende bistand innen teknologiledelse og arkitektur. 

 

Fire erfarne forretningsteknologer og arkitekter vil sammen med PROMIS´ etablerte fagkompetanse innen digital prosjektledelse, tilby tjenester for å øke våre kunders gjennomføringsevne og kapasitet/potensial til å navigere i det digitale landskapet. 

 

PROMIS leder mange strategisk viktige digitaliseringsprosjekter, og vi ser at mange av våre kunder er midt i en omfattende digital omstilling. Med PROMIS’ arkitektursatsning vil vi tilby en helhetlig tilnærming til digitalisering med fokus på å utnytte innovasjonsmuligheter, lage brukertilpassede tjenester, holde orden i eget hus og det å etablere, eie og forvalte systemer i samspillet mellom forretning og IKT.

 

Les mer her..

 

Software 2020

datadeling

 

Lær om datadeling i praksis

 

Vår egen David Skogan og programleder i Altinn Vidar Holmane holder spennende innlegg på Software 2020 om ny løsning for tjenesteutvikling. Løsningen gjør det lettere for virksomheter å dele data og bygge sammenhengende tjenester. Sett av 13. februar 2020 kl. 1330 for å høre mer om datadeling i praksis.

For mer informasjon og påmelding se:

https://event.dnd.no/software/program-2020/

Prosci-sertifisering

Portrett av kvinne med lyst hår

 

Change we can believe in 

 

Change we can belive in, sa Obama da han vant presidentvalget i 2008. Nå har halve PROMIS sertifisert seg som endringsledere i Prosci Change Management Program og ADKAR-modellen.

 

Metodikken er basert på over 20 års forskning og utprøving. Vi må ta endringsarbeidet på alvor. Ikke bare la det stå som et punkt på kritisk suksessfaktor-lista til IT-prosjektet. Gjennom 3 intensive dager har PROMIS drillet ned i og testet ut ulike deler av prosessrammeverket til Prosci. Vi kan forberede endringsarbeidet gjennom blant annet å gjøre modenhetsanalyser og etablere en god strategi. Vi har lært hvordan vi kan identifisere sponsorer og bygge sterke sponsorkoalisjoner. Vi har tilgang på maler og verktøy for å lage nødvendige planer i endringsarbeidet, bl.a. plan for å håndtere ulike typer motstand i endringsprosessen. Vi har lært teknikker rundt hvordan vi kan gjennomføre endringsarbeidet, måle underveis og sikre at endringene varer. Og - ikke minst - vi lærte om de 5 fasene av individets endringsprosess ADKAR. Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement

 

- Dette var et nyttig og interessant kurs. Et godt teoretisk rammeverk satt i et praktisk system. Jeg likte spesielt modulene som dreide seg om viktigheten av aktive og synlige sponsorer og systematisering av arbeidet med motstand, sier Kristin, nyansatt i PROMIS som ofte jobber med endringsledelse i sine oppdrag

 

- Rammeverket er forskningsbasert og det fint å se at det man erfarer ute i prosjekter, også stemmer overens med PROSCIs funn. Videre er rammeverket skalerbart ut i fra graden av endring og at en endring påvirker ulike deler av organisasjonen ulikt. Her var det mye nyttig, som kan tas i bruk i prosjektet jeg jobber isier Trine, som jobber i prosjekt med innføring av nye arbeidsprosesser.

 

Obamas presidentkampanje er blitt et skoleeksempel på hvordan man kan etablere awareness rundt behovet for endring. Obama og hans team benyttet sosiale medier for å nå ut til flest mulig. Men, den avgjørende faktoren i et presidentvalg er desire - det personlige valget hver enkelt gjør for å bli med på en endring. Det var Obama selv som skapte desire, gjennom sine unike  kommunikasjonsevner. Får du en Obama med til å fronte endringsprosjektet ditt, er mye gjort.

 

Ta kontakt med PROMIS dersom du vil høre mer om våre tjenester knyttet til endringsledelse. Vi kan bistå med å planlegge, gjennomføre, måle og sikre endringsarbeidet. Vi kan bistå gjennom hele prosessen eller deler av den.

 

 

 

 

Takk til kursledere fra Stretch som på ypperlig vis loset oss gjennom dette kurset.