Prosci-sertifisering

Portrett av kvinne med lyst hår

 

Change we can believe in 

 

Change we can belive in, sa Obama da han vant presidentvalget i 2008. Nå har halve PROMIS sertifisert seg som endringsledere i Prosci Change Management Program og ADKAR-modellen.

 

Metodikken er basert på over 20 års forskning og utprøving. Vi må ta endringsarbeidet på alvor. Ikke bare la det stå som et punkt på kritisk suksessfaktor-lista til IT-prosjektet. Gjennom 3 intensive dager har PROMIS drillet ned i og testet ut ulike deler av prosessrammeverket til Prosci. Vi kan forberede endringsarbeidet gjennom blant annet å gjøre modenhetsanalyser og etablere en god strategi. Vi har lært hvordan vi kan identifisere sponsorer og bygge sterke sponsorkoalisjoner. Vi har tilgang på maler og verktøy for å lage nødvendige planer i endringsarbeidet, bl.a. plan for å håndtere ulike typer motstand i endringsprosessen. Vi har lært teknikker rundt hvordan vi kan gjennomføre endringsarbeidet, måle underveis og sikre at endringene varer. Og - ikke minst - vi lærte om de 5 fasene av individets endringsprosess ADKAR. Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement

 

- Dette var et nyttig og interessant kurs. Et godt teoretisk rammeverk satt i et praktisk system. Jeg likte spesielt modulene som dreide seg om viktigheten av aktive og synlige sponsorer og systematisering av arbeidet med motstand, sier Kristin, nyansatt i PROMIS som ofte jobber med endringsledelse i sine oppdrag

 

- Rammeverket er forskningsbasert og det fint å se at det man erfarer ute i prosjekter, også stemmer overens med PROSCIs funn. Videre er rammeverket skalerbart ut i fra graden av endring og at en endring påvirker ulike deler av organisasjonen ulikt. Her var det mye nyttig, som kan tas i bruk i prosjektet jeg jobber isier Trine, som jobber i prosjekt med innføring av nye arbeidsprosesser.

 

Obamas presidentkampanje er blitt et skoleeksempel på hvordan man kan etablere awareness rundt behovet for endring. Obama og hans team benyttet sosiale medier for å nå ut til flest mulig. Men, den avgjørende faktoren i et presidentvalg er desire - det personlige valget hver enkelt gjør for å bli med på en endring. Det var Obama selv som skapte desire, gjennom sine unike  kommunikasjonsevner. Får du en Obama med til å fronte endringsprosjektet ditt, er mye gjort.

 

Ta kontakt med PROMIS dersom du vil høre mer om våre tjenester knyttet til endringsledelse. Vi kan bistå med å planlegge, gjennomføre, måle og sikre endringsarbeidet. Vi kan bistå gjennom hele prosessen eller deler av den.

 

 

 

 

Takk til kursledere fra Stretch som på ypperlig vis loset oss gjennom dette kurset.

 

Kristin vil jobbe i PROMIS - hils på henne!

Portrett av kvinne med lyst hår

Trigges av kunnskap, lidenskap og kreativitet 

Kristin har 25 års fartstid i konsulentbransjen, med erfaring fra ISI, marchFIRST, Objectware, eget firma og hun har vært gjesteforeleser på BI. Etter mange år på egenhånd er hun nå klar for et eget fagmiljø og utvikling av attraktive tjenester sammen med andre.

- Jeg har hele tiden fulgt PROMIS og vært imponert over hva Jørgen og Co har fått til. PROMIS har tiltrukket seg mange dyktige konsulenter. Nå vil jeg gjerne være med på laget.

Sivilingeniør, gründer og gjesteforeleser  

Kristin er sivilingeniør i data fra NTNU med spesialisering i informasjonssystemer. Hun startet  karrieren i ISI, og hun gikk deretter videre inn i internettbransjen. Sammen med folk fra reklamebransjen, kommunikasjon og design, var hun med på å starte marchFIRSTs kontor i Norge.

- Her opplevde jeg dotcom-perioden på nært hold, og det var en spennende periode med høyt tempo, kreativitet og fremoverlente, innovative prosjekter. Deretter gikk jeg til Objectware, og det var her jeg ble kjent med PROMIS. I Objectware bygget jeg opp rådgivningsavdelingen Digital forretningsutvikling. I 2010 startet jeg for meg selv, og har drevet egen business frem til nå. Fra 1996 til 2010 jobbet jeg også som gjesteforeleser på BI, og jeg har hatt styreverv i et innovativt brønnteknologiselskap og i Norsk Regnesentral. 

Balansekunsten innen digitalisering

I PROMIS skal Kristin bidra til å utvikle tjenester innen rådgivning og arkitektur. 

- Digitalisering diskuteres i ledelsen i alle virksomheter, og vi ser at digitaliseringen krever omstilling langs ulike dimensjoner. Den digitale transformasjonen må ledes, organiseres, måles og realiseres. Tempo og handlekraft, smidighet og innovasjon, kontinuerlig utvikling av nye digitale tjenester er viktige faktorer.  Samtidig skal man ivareta en helhet og sikre fortsatt drift av mange eksisterende IT-løsninger. For større virksomheter er dette en krevende balansekunst. 

Kristin synes det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og brukere. Hun liker å bidra til å bygge både den forretningsmessige og tekniske grunnmuren, slik at man kontinuerlig kan utvikle digitale tjenester som både har livets rett og som brukerne evner å benytte seg av. 

- Som tidligere aktiv sjakkspiller er jeg fascinert av at tilsynelatende små ubetydelige bondetrekk kan ha svært store konsekvenser noen trekk senere. Man må ha kontroll på helheten, kunne se muligheter og alternativer, og klare å regne seg fremover langs ulike varianter. Både strategiske og taktiske evner kommer godt med. Det er krevende og utfordrende, og jeg liker det.

Et viktig samarbeid

Kristin gleder seg til å følge prosjektlederrollen fremover. Hun mener at samarbeidet mellom arkitekt og prosjektleder er viktig, og at arkitekter kan ha både en sentral utøvende rolle i et prosjekt, men også være en viktig premissgiver.

- Nå snakker «alle» om at for å lykkes med digitalisering må vi endre leveransemodellen fra prosjekt til kontinuerlig produktutvikling. Konsulentbransjen, inklusiv PROMIS, har i mange år levd godt av prosjektet som leveransemodell. Konsulentselskaper løser denne endringen ved å tilby såkalt prosjektbasert produktutvikling. Det er åpenbart mange prosjekter der ute fremdeles. Likevel tenker jeg at PROMIS må finne sin rolle også i produktutvikling dersom dette fester seg som den mest suksessfulle leveransemodellen innen digitalisering. Å jobbe med f.eks mål, gevinster, teamutvikling og ledelse er felles ved begge leveransemodellene. 

Motiveres av ny virksomhet og dyktige folk

På arbeidsplassen synes hun det er viktig med godt fagmiljø, fokus på kunnskapsutvikling, hyggelige og dyktige kollegaer, delingskultur, respekt på tvers, mulighet til å påvirke, visjoner og felles ønske om å nå målene sammen.

- Som konsulent motiveres jeg av å komme inn i en ny virksomhet, lære den å kjenne samt jobbe sammen med dyktige folk som representerer andre fagområder enn meg selv- kunnskap, lidenskap og kreativitet trigger meg. Som teknolog er jeg brennende opptatt av å formidle de fantastiske mulighetene teknologien gir oss, forme en strategi og videre designe organisasjon, prosess og produkt slik at muligheter kan realiseres. Som leder motiveres jeg av å sette visjon og mål, og å nå målene sammen med teamet.

Sør-Europa, kunst og kultur

På fritiden liker Kristin både det enkle hyttelivet og storbylivet. 

- Jeg har en ekstra forkjærlighet for Italia, og fjellet er en stor lidenskap. En gang i året reiser jeg ut i verden og går skirenn, blant høydepunktene er Svalbard skimaraton og måneskinnsrennet i Seiser Alm. Kunst og kultur, mat og vin er også viktig for meg - i tillegg til familie og venner, som utgjør selve grunnmuren.

Kom og voks med oss!

 

- Som nyansatt får vi være med og sette kursen for selskapet fremover 

Når man vokser, trenger man tilskudd av friske hoder og ferske talenter. PROMIS er inne i en vekstfase, og det har resultert i at 2019 har vært et år med mange nye og unge ansikter i korridorene. 

Julie-Marie Foss Blakstad og Elin Margrethe Bruland Haug er to av nykommerne i 2019, og det var det faglige fokuset, den flate strukturen og det inkluderende miljøet i PROMIS som appellerte til dem. Både Julie-Marie og Elin har opplevd en bedrift som tar godt vare på de ansatte, og der miljøet er inkluderende og uhøytidelig. Julie-Marie, som har vært konsulent i ni år, brenner for prosjektledelse og utvikling av løsninger som kan bidra til samfunnsnytte. 

- Jeg trives veldig godt, både med oppdraget mitt og de faglige og sosiale rammene. Fagmiljøet er solid med mye erfaring innenfor prosjekt og IT. Samtidig er PROMIS opptatt av veien videre og hvordan vi som selskap kan fortsette å bidra til digitalisering og samfunnsnytte. Jeg setter pris på at faglige diskusjoner er lett tilgjengelige, og tiden går alltid (for) fort i disse sammenhengene, sier Julie-Marie. 

Raust, faglig og sosialt

Elin har tidligere jobbet som konsulent i større selskaper, og hun har også nylig erfaring fra det offentlige. Etter noen år i forvaltningen var tiden nå inne for å vende tilbake til konsulentrollen. Det ble et naturlig valg å starte i PROMIS.

- Det er helt annerledes å jobbe i et lite selskap som PROMIS, og det er overraskende enkelt og lite byråkratisk her. Det var rett og slett riktig for meg nå, sier Elin.

PROMIS legger stor vekt på et godt miljø, både faglig og sosialt. En av høstens store høydepunkter var firmaturen til Lofoten.

- I september var PROMIS på tur til Svolvær i Lofoten. Det var en fin opplevelse med mye godt faglig innhold og mye frisk luft. Som nyansatt før sommeren var det ikke minst en god mulighet til å bli kjent med kolleger både i faglig og mer uformell setting. Høydepunktet var RIB-tur og havørnsafari, sier Julie-Marie.

Inkluderende, ungt og erfarent miljø på en gang

PROMIS er i vekst, og ruster seg for fremtiden og de kravene som bransjen stiller. For å styrke både intern kompetanse og ekstern konkurranseevne, har det vært et aktivt valg å rekruttere unge, talentfulle konsulenter for å komplettere kompetansen i selskapet. Dette har vært svært vellykket, og har bidratt betydelig til den positive utviklingen PROMIS er inne i. De nyankomne tas naturlig med i utviklingen av selskapet. Elin bidrar i arbeidet med PROMIS´ strategi, og synes det er motiverende at nye medarbeidere får være med og påvirke videre retning. 

- Det er spennende at vi vokser, og det er ekstra spennende å få være med på å sette kursen for selskapet fremover. Det gjør at vi som er nyansatte føler oss både inkludert og velkomne, sier Elin. 

Når det gjelder fag, synes begge at nivået er høyt og at spennende temaer tas opp. 

- Jeg liker at det varierer fra gruppearbeid og diskusjoner rundt regjeringens digitaliseringsstrategi, til spørsmål innen "teknofilosofi", endringsledelse og arkitektur. Faglig påfyll i hverdagen har stor verdi som jeg tar med meg tilbake til oppdraget, sier Julie-Marie.

 PROMIS fortsetter veksten i 2020. Vil du være med på laget? Les mer om karrieremuligheter i PROMIS og våre bransjeledende betingelser her 

Marte vil jobbe i PROMIS, hils på henne

Portrett av kvinne med lyst hår

 

Motiveres av å lage løsninger som gir verdi

Marte har tidligere jobbet for Acando, Bouvet, Riksantikvaren, Universitetsbiblioteket i Oslo og KulturIT. Nå er hun klar for en ny og utviklende hverdag som informasjonsarkitekt i PROMIS.

Jeg valgte å starte i PROMIS siden det er et lite, ansatteid selskap der det er mulighet for stor påvirkningskraft over egen hverdag, prosjekter og faglig utvikling.

 Brobygger mellom teknologi, forretning og mennesker

Marte har en master i informasjonsvitenskap og en påbegynt master i IT og ledelse. Hun har jobbet som informasjonsarkitekt, prosess- og prosjektleder, rådgiver, avdelingsleder og produkteier i forskjellige prosjekter og virksomheter. Felles for de ulike virksomhetene er at det har vært behov for å strukturere, ta vare på og bruke store mengder informasjon.

- Jeg har jobbet med digitalisering i både privat- og offentlig sektor og vekslet mellom å være konsulent og fast ansatt. Mitt hovedfokus har vært innen forvaltning av informasjonsressurser og masterdata, og etablering av informasjonsarkitektur og begrepsmodeller. Ofte har det vært satt i sammenheng med endring av arbeidsprosesser, effektivisering og forretningsutvikling. Min rolle har derfor også vært å være rådgiver i digitalisering, og en brobygger mellom teknologi, forretning og mennesker.

I PROMIS skal hun jobbe som informasjonsarkitekt, prosessleder og rådgiver, og bidra til å styrke PROMIS’ kompetanse i skjæringspunktet mellom prosjektledelse og arkitektur.

Bidra, forstå og lage løsninger

Som informasjonsarkitekt kommer Marte gjerne tett på kundenes kjernevirksomhet. Hun opplever ofte at det som starter som et rent IT-prosjekt, endrer seg til å handle om forretningsutvikling.

- Å få lov til å bidra til å analysere, forstå og lage løsninger som gir varig verdi, er det jeg liker best ved å være arkitekt. Jeg trives ekstra godt i rollen som problemløser, og kommunisere både på teknisk side og med de som skal jobbe med de digitale løsningene.

Vil jobbe mot et felles mål

Marte motiveres av positive og kunnskapsrike kollegaer, og det å lage digitale, samfunnsnyttige løsninger som gir verdi for mange mennesker.

- En god arbeidsplass for meg er et sted der vi deler kunnskap og jobber utforskende, der vi lærer og ler mye, og der vi jobber mot et felles mål.

Familieliv

- Med tre gutter i tenårene bruker jeg mye tid på familien, og i tillegg er jeg glad i hester og rir jeg så ofte jeg kan.

Jon vil jobbe i PROMIS, hils på ham

Portrett av mann med lyst hår

 

Motiveres av samarbeid med fagfolk og av å lære nye ting

Jon er utdannet både i Norge og England innen elektronikk, data og lingvistikk. Tidligere har han blant annet jobbet som utvikler i SSB og Computas, og som løsningsarkitekt i DNV, daVinci, Bouvet og Acando. 1.oktober startet han i PROMIS, også her som løsningsarkitekt.

PROMIS har et sterkt fagmiljø, erfarne medarbeidere og er et av landets beste miljøer innen prosjektledelse. Som arkitekt har jeg ofte en rolle der jeg samarbeider tett med prosjektledere. Ved å jobbe i PROMIS ser jeg muligheten til å utvikle og modne gjensidig forståelse mellom fagene arkitektur og prosjektledelse.

Jobber frem gode løsninger

Jon har opparbeidet seg god erfaring innen mange ulike felt. Han har blant annet hatt gleden av å jobbe med e-helse både regionalt og nasjonalt, og han opplever det som sterkt motiverende å legge frem analyser av hva som er mulig vei fremover, og han synes det er tilfredsstillende å bidra til å skape gode løsninger for helsepersonell og pasienter. 

- Som arkitekt er oppgaven min ofte å finne gode løsninger på tekniske og funksjonelle behov. Det handler om å manøvrere i et komplisert landskap der det ofte er mange variabler i spill, både tekniske, juridiske, organisatoriske, kommersielle og politiske. Det finnes mange måter å løse de fleste problemer på, og jobben går ut på å finne gode kompromisser mellom kryssende behov. Dette innebærer tett dialog med fagfolk (sluttbrukere) mens man hele tiden har tekniske muligheter og begrensninger som kontekst for diskusjonene.

Lærer nye sider ved livet og samfunnet

Jon jobber ofte med prosjektledere, og han er opptatt av hvordan arkitekter og prosjektledere sammen kan bidra til å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

- Som konsulent er jeg så heldig å få jobbe tett på erfarne fagfolk i ulike bransjer, alt fra skipsingeniører, jurister i NAV, leger, sykepleiere og patologer i helsevesenet. I samværet med dem tar vi frem de gode løsningene, og jeg får gleden av å lære om nye sider ved livet og samfunnet. Mitt bidrag innebærer ofte å finne strukturene i det vi jobber med, og konkretisere disse nok til at vi kan finne en vei fremover.

Kunnskapsdeling 

Ifølge Jon er kunnskapsdeling og tverrfaglighet kjernen i all vitenskap og all utvikling, også i det meste av det vi gjør i arbeidslivet. 

- Kunnskapsdeling er jeg for! Dessuten liker jeg å snakke og fortelle om alt jeg har oppdaget, og litt til. Jeg ser frem til å diskutere erfaringer og metoder med mine nye kolleger.

Padling, kor og skiskyting

Jon har rodd siden han var liten gutt, og trives godt ved vannet. I det siste har han prøvd seg på padling, og det viste seg også å være veldig morsomt.

- Ellers har Jeg har sunget i kor siden jeg begynte i Ten Sing som 14-åring, og synger nå i Asker Kammerkor. Mye tid går også til oppfølging av barnas sportsaktiviteter som omfatter skiskyting, langrenn og padling!